Laulība - ceļš uz svētumu

pr. Henri Caffarel

Dievmātes komandu misija

Palīdzēt pāriem dzīvot laulāto pāru garīgumu un atklāt pilnīgu laulības sakramenta bagātību.


Kāpēc Dievmātes komandas?

Jo Marija ved pie Kristus, kurš ir komandas locekļu garīgās dzīves centrs. Marija ir lielisks "jā" piemērs Dieva aicinājumam.